Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις 2014: Λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης, «Το αμάρτημα της μητρός μου», οι ενδεικτικές απαντήσεις από την επιτροπή εξετάσεων