Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Τρόποι (μέθοδοι) ανάπτυξης Παραγράφου
Ανάπτυξη παραγράφου


Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι – μέθοδοι ανάπτυξης (οργάνωσης) μιας  παραγράφου είναι:

  • Με παραδείγματα
  • Με σύγκριση και αντίθεση
  • Με αιτιολόγηση
  •  Με ορισμό
  •  Με διαίρεση
  •  Με αίτια και αποτελέσματα
  •  Με αναλογία
  • Με συνδυασμό μεθόδων

Α. Με παραδείγματα
Έτσι αναπτύσσεται μια θεματική πρόταση ή περίοδος, αν το περιεχόμενό της χρειάζεται διευκρίνιση. Τα παραδείγματα λαμβάνονται από την καθημερινή ζωή, την προσωπική εμπειρία, τη φαντασία, την ιστορία. Συνήθως επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο ενός επιχειρήματος.

Παράδειγμα:
Τα επαγγέλματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία είναι πολλά. Στις τράπεζες εξυπηρετούνται με το σύστημα on-line οι εμπορικές συναλλαγές αποφεύγεται έτσι η χρονοβόρα αναμονή και διευκολύνονται οι οικονομικές δοσοληψίες. Επίσης, οι προγραμματιστές, οι γραφίστες, οι λογιστές και οι αναλυτές στατιστικών δεδομένων οργανώνουν τις δραστηριότητές τους με ευχέρεια, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές αποστάσεις και ανταποκρίνονται με επιτυχία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό πνεύμα. Με την τηλεργασία, λοιπόν, δημιουργούνται νέα δεδομένα στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό χώρο. (Από τις πανελλήνιες εξετάσεις Β' Λυκείου 2001).

Β. Με σύγκριση και αντίθεση
Επισημαίνουμε τις ομοιότητες ή τις διαφορές ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, φαινόμενα, ιδέες, θεσμούς, που μας υποδεικνύει η θεματική πρόταση.

Παράδειγμα:
Γνωστή είναι η «ειδοποιός» διαφορά ανάμεσα στην παλιά τοξικομανία και την τωρινή. Άλλοτε η χρήση ναρκωτικών ενδημούσε στον «υπόκοσμο», ήταν το «βίτσιο», η «πολυτέλεια», δηλαδή το καταφύγιο των απόκληρων, των παρανόμων και μάλιστα μιας κάποιας ηλικίας. Σήμερα θερίζει και στον και τον «καλό» κόσμο. Αποτελεί την «ανώτερη μορφή» και το υποκατάστατο του «ροκ» ή της «αμφισβήτησης». Ό,τι άλλοτε ήταν στίγμα και διασυρμός, έγινε τώρα δείγμα τόλμης και συρμός. (Μάριος Πλωρίτης, Η επιδημία των ναρκωτικών και οι επικαρπωτές της. Κ.Ν. Λ. Γ' Λυκείου).

 Γ. Με αιτιολόγηση
Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η θεματική πρόταση, όταν μας παρακινεί να ρωτήσουμε «γιατί».

Παράδειγμα:
Η επιβολή ποινής για εγκληματική συμπεριφορά αποκαθιστώ το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Μια κοινωνία, για να λειτουργεί εύρυθμα και να διασφαλίζει όρους ομαλής συμβίωσης, προϋποθέτει την ύπαρξη θεσμοθετημένων κανόνων που να ικανοποιούν το κοινό αίσθημα σχετικά με την επικράτηση κλίματος δικαιοσύνης. Σ’ αυτή τη βάση η επιβολή μιας ποινής, όταν μάλιστα απειλείται κατάφωρα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ανταποκρίνεται στην κοινή απαίτηση για τιμωρία όσων παραβιάζουν συνειδητά τα δικαιώματα τους.

Δ. Με ορισμό
Με ορισμό αναπτύσσεται η θεματική πρόταση, όταν το περιεχόμενό της υποβάλλει στον αναγνώστη την πιθανή ερώτηση «τι είναι;» ή «τι εννοεί μ’ αυτό;». Με τον ορισμό παραθέτουμε τα ουσιώδη γνωρίσματα μιας έννοιας.

Παράδειγμα:
Αλλοτρίωση σημαίνει αποξένωση του ατόμου από ένα «αντικείμενο». Αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός του. Κατά τη μαρξιστική αντίληψη, ο άνθρωπος αποξενώνεται από την εργασία του και τα προϊόντα της, λόγω των παραγωγικών σχέσεων που υπάρχουν στον καπιταλισμό, δηλαδή το γεγονός ότι τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε άλλον και όχι σ’ αυτόν που παράγει το έργο. Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί στην αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό. (Αθ. Κ. Κιτσάκης, Μορφές αλλοτρίωσης).

Ε. Με διαίρεση
Στην περίπτωση αυτή η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη έτσι που να αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο ή μια ιδέα. Στη διαίρεση αναλύουμε ένα όλο (γένος) στα μέρη του (είδη) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμα (διαιρετική βάση). Στις λεπτομέρειες σχολιάζονται όλα τα είδη που δηλώνονται στη θεματική πρόταση.

Παράδειγμα:
Η δημοσιογραφία, με βάση το περιεχόμενό της, μπορεί να διακριθεί σε ειδησεογραφική και ερμηνευτική. Η πρώτη ασχολείται ειδικά με την αναγραφή ειδήσεων, δηλαδή ανακοινώνει τα γεγονότα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο  και επηρεάζουν τη ζωή του. Η δεύτερη, ως άρθρο, σχόλιο, χρονογράφημα, γελοιογραφία, ερμηνεύει και σχολιάζει τα γεγονότα και τις ειδήσεις.

ΣΤ. Με αίτια και αποτελέσματα
Στη θεματική πρόταση αναφέρεται η αιτία, ενώ τα αποτελέσματα - οι συνέπειες αναπτύσσονται στις λεπτομέρειες.

Παράδειγμα:
Ο παραπλανητικός χαρακτήρας της διαφήμισης επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση της συνείδησης του ατόμου. Με τις τεχνικές της πετυχαίνει τον εθισμό των μαζών, εκτός από την αποδοχή και υπακοή σε διαφημιστικά μηνύματα, στην αποδοχή μηνυμάτων πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Έτσι, οι πολίτες απογυμνώνονται έντεχνα από το αναφαίρετο δικαίωμα και καθήκον τους να αποφασίζουν για την τύχη τους.

Ζ.  Με αναλογία
Αν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή μεταφορά, τότε αναπτύσσεται με αναλογία, δηλαδή με μια εκτεταμένη παρομοίωση.

Παράδειγμα:
Η πολιτική διαφθορά επιδρά διαλυτικά σε μια κοινωνία, όπως και μια ασθένεια στον οργανισμό του ανθρώπου. Σε συνθήκες πολιτικής διαφθοράς, αποδυναμώνονται οι εσωτερικές αντιστάσεις του πολίτη, αλλοτριώνεται η συνείδησή του και οδηγείται σε αντικοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Και ο ανθρώπινος οργανισμός εξαιτίας μιας ασθένειας, επιβαρύνεται, καταβάλλεται με συνέπεια ακόμη και τη βιολογική του φθορά.

Η. Με συνδυασμό μεθόδων

Παράδειγμα:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία μπορεί να οριστεί ως μορφή εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος της, σε τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη, και η οποία περιλαμβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της εργασίας. Οι δυο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σ’ έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόμενη μέσω της τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως προς τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιμο χρόνο του. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει το ρυθμό εργασίας του εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του υπολογιστή και συνδεόμενος μόνο, όταν είναι απαραίτητο, με το δίκτυο της επιχείρησης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά επαγγέλματα. (Ανάπτυξη με ορισμό και διαίρεση. Πανελλήνιες εξετάσεις Β' Λυκείου 2001).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου